Vill ditt företag ansluta sig?

Stöd till dig som företagare genom Piteå presentkortet

Piteå kommun och Sparbanken Nord har beslutat om ett antal insatser för att skapa lättnader och stödja det lokala näringslivet som nu drabbas hårt till följd av coronaviruset. En av insatserna tillsammans med Företagarna i Piteå, som tar över driften av Piteå presentkort per 2021.01.01, är att finansiera den fortsatta driften, utvecklingen och försäljning av Piteå presentkort.

För att denna viktiga verksamhet skall kunna leva vidare har styrelsen för Företagarna Piteå fattat ett beslut att från och med årsskiftet ta över driften och utvecklingen av Piteå Presentkort. Cecilia Lindström som tidigare varit anställd som Handelsutvecklare via Visit Piteå men som nu istället blir projektledare på uppdrag av Företagarna. 


"Företagarna Piteå är stolta och glada över att kunna se till att Piteå Presentkort får finnas kvar som en service till företag och invånare i Piteå. I dessa tider är det en självklarhet för oss att stötta det lokala näringslivet och vara Local Heroes, alla goda krafter behövs nu", säger Jan-Eric Sandberg, ordförande i Företagarna Piteå.

Så här säger projektledaren Cecilia Lindström om att Företagarna blir ny huvudman för Piteå Presentkort:

- Det är otroligt viktigt att Piteå Presentkort får leva vidare i ny regi. Vi behöver fortsätta arbeta för att stärka de lokala företagen och utveckla handeln i Piteå.  

Hanna Kindblom är butikschef på Indiska som finns i gallerian Småstaden. Hon menar att det är viktigt att presentkortet finns kvar och hon har sett en stor ökning på antalet inlösta presentkort det senaste året. Hon får många positiva kommentarer från kunder som uppskattar möjligheten att köpa ett presentkort som gäller på flera ställen. 

- Det skulle vara en stor förlust för handeln och restaurangnäringen i Piteå om presentkortet försvann. Därför känns det otroligt bra att Företagarna tagit på sig detta uppdrag och att Cecila får fortsätta som projektledare


Vad innebär det att ansluta sig till Piteå Presentkort?

Att din kortterminal aktiveras med en enkel åtgärd för att kunna ta emot betalning med presentkortet som är ett Mastercard i botten och hanteras som signaturköp, d.v.s. har inget chip eller pin-kod.

- Hur gör jag om jag vill ansluta mig? Kontakta oss via: [email protected]